Res. Asst. PhD

Nevzat GÜNGÖR


School of Business

Department of Business Administration

Department of Accounting

Education Information

2017 - 2021

2017 - 2021

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme/Muhasebe, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

İÇ DENETİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİBER GÜVENLİK: BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİNDE BİR İNCELEME

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü

2017

2017

Post Graduate

ENTEGRE RAPORLAMA VE ENTEGRE RAPOR ÇERÇEVESİNİN DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme/Muhasebe

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Vocational Training

Sakarya Üniversitesi

2020

2020

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Accounting, Money, Capital and Financial Institutions, Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2015 - 2021

2015 - 2021

Research Assistant

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2015 - 2015

2015 - 2015

Research Assistant

Yıldız Teknik Üniversitesi, İibf, İşletme Bölümü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Program Koordinatörü

Istanbul University, İşletme İktisadı Enstitüsü

Articles Published in Other Journals

2020

2020

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Sarı E. S. , Güngör N.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.22, no.4, pp.669-694, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

TFRS 16 Standardının Seçilmiş BİST 100 Şirketlerinin Finansal Tabloları ve Finansal Performanslarına Etkisinin İncelenmesi

Sarı E. S. , Güngör N.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.3, pp.287-312, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

THE PSYCHOSOCIAL ANTECEDENTS OF THE ACCOUNTING DIGITAL TRANSFORMATION OF THE COMPANIES: A MODEL PROPOSAL IN TERMS OF THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE THEORY

Güngör N. , Özveren C. G. , Yeke S.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.36-55, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

SUSTAINABILITY REPORTING AND INTEGRATED REPORTING: EVIDENCE FROM TURKISH HIGH PERFORMANCE COMPANIES

Needles B. E. , Sarı E. S. , Güngör N. , Türel A. , Can M.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.257-270, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE AUDIT PROFESSION: A REVIEW OF TURKISH INDEPENDENT AUDIT FIRMS

Adiloğlu B., Güngör N.

Journal of Business Economics and Finance, pp.208-214, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA HAZIRLANMIŞLİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Sarı E. S. , Güngör N.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.53, no.3, pp.1295-1312, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

THE LINK BETWEEN FINANCIAL TRANSPARENCY AND KEY FINANCIAL RATIOS: A CASE FROM TURKEY

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N. , YÜCEL A. G.

Journal of Economics, Finance and Accounting, no.5, pp.321-327, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları: BİST-100 Şirketlerinin 2017 Yılı Analizi

KAVUT F. L. , GÜNGÖR N.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.59-70, 2018 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SPORTIVE SUCCESS AND FINANCIAL PERFORMANCES OF THE FOOTBALL CLUBS IN BIST 100

Güngör N. , Sarı E. S.

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Çevrimiçi Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.1

2021

2021

Activity Based Costing and an Application in A Shoe Firm

Güngör N.

7 th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.79

2021

2021

A REVİEW OF TRANSPARENCY REPORTS OF INDEPENDENT AUDIT COMPANIES OPERATING IN TURKEY

Güngör N.

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.1

2021

2021

Coronavirus Pandemic and Financial Reporting: A Research in Transportation, Tourism, Food and Beverage Sectors

Güngör N.

INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, İstanbul, Turkey, 1 - 02 May 2021, pp.90-97

2019

2019

Kurumsal Sürdürülebilirlik Ve Finansal Performans İlişkisi: Bist100 Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma

GÜNGÖR N. , YEKE S.

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.91-97

2019

2019

Sürdürülebilirlik Raporlarında Güvence Beyanı: OECD Ülkelerinde Bir Araştırma

GÜNGÖR N.

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.24-33

2019

2019

TFRS 16 STANDARDININ BİST 100 ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ORANLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sarı E. S. , Güngör N.

Global Business Research 2019, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, pp.90-94

2019

2019

INVESTIGATION OF INCREASING TECHNOLOGY USAGE AND DIGITALIZATION IN AUDIT PROFESSION

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N.

Global Business Research 2019, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, pp.20-23

2018

2018

The Link Between Financial Transparency and Key Financial Ratios: A Case From Turkey

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N. , YÜCEL A. G.

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, pp.10

2017

2017

Integrated Reporting and Sustainability Reporting: An Exploratory Study of High Performance Companies in Turkey

Needles B. E. , TÜREL A. , CAN M. , SARI E. S. , GÜNGÖR N.

American Accounting Association 2017 Annual Meeting, San Diego, United States Of America, 5 - 09 August 2017, pp.92

Books & Book Chapters

2020

2020

Lernout & Hauspie

Güngör N.

in: Vak'alar 2020, Prof. Dr. Fatma Lerzan KAVUT, Editor, Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.133-142, 2020

2019

2019

HP vs Autonomy

GÜNGÖR N. , SARI E. S.

in: Vak'alar 2019, Prof.Dr.Yakup Selvi, Editor, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.67-76, 2019

2018

2018

Fortune Marketler Zinciri

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N.

in: Vak'alar 2018, Yücel G., Editor, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.63-76, 2018

2018

2018

Toshiba Skandalı: Bermuda Üçgeni

KAVUT F. L. , GÜNGÖR N.

in: Vak'alar 2018, Yücel G., Editor, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.29-38, 2018

2017

2017

Finansal Raporlamanın Ötesi: Fortune Global 500 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

GÜNGÖR N. , ADİLOĞLU B. , YÜCEL A. G.

in: Seçmeler 2017, A.Göksel YÜCEL , Editor, İ.Ü.Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.197-224, 2017

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Muhasebe Enstitüsü Dergisi

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

TIDE ACADEMIA

Assistant Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)

Board Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Member

Tasks In Event Organizations

Kasım 2021

Kasım 2021

MÖDAVica

Scientific Congress

Güngör N.
İstanbul, Turkey

Awards

November 2020

November 2020

Akademik Farkındalık Ödülü

Türkiye İç Denetim EnstitüsüEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

5.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2019

2019

Global Business Research Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

2019

2019

38. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Panelists

Denizli-Turkey

2018

2018

Istanbul Finance Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

2018

2018

TİDE Uluslararası Akademik Forum 2018

Attendee

Eskişehir-Turkey

2018

2018

Global Business Research Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

2018

2018

37. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

Vak'alar 2016 Çalıştayı

Attendee

Bilecik-Turkey

2016

2016

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

2015

2015

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu

Attendee

Mersin-Turkey