Res. Asst. PhDNevzat GÜNGÖR


School of Business, Department of Business Administration

Department of Accounting


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Accounting, Money, Capital and Financial Institutions, Accounting and Control

Metrics

Publication

34

Project

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2017 - 2021

2017 - 2021

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme/Muhasebe, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

İÇ DENETİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİBER GÜVENLİK: BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİNDE BİR İNCELEME

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü

2017

2017

Postgraduate

ENTEGRE RAPORLAMA VE ENTEGRE RAPOR ÇERÇEVESİNİN DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme/Muhasebe

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Vocational Training

Sakarya Üniversitesi

2020

2020

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Accounting, Money, Capital and Financial Institutions, Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2015 - 2021

2015 - 2021

Research Assistant

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2015 - 2015

2015 - 2015

Research Assistant

Yildiz Technical University, İibf, İşletme Bölümü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Program Koordinatörü

Istanbul University, İşletme İktisadı Enstitüsü

Articles Published in Other Journals

2022

2022

DOES ESG PERFORMANCE IMPACT FINANCIAL PERFORMANCE? EVIDENCE FROM THE UTILITIES SECTOR

Şeker Y., Güngör N.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, no.MODAVICA Özel Sayısı, pp.160-183, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

THE RELATIONSHIP BETWEEN BOARD CHARACTERISTICS AND ESG PERFORMANCE: EVIDENCE FROM THE OIL, GAS AND COAL SECTOR

Güngör N., Şeker Y.

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.1, pp.17-37, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

Covıd 19’un Bist’te Yer Alan Sektörlerin Finansal Performanslarına Etkisinin Dupont Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Güngör N.

International Journal Of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, vol.7, no.36, pp.1036-1040, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Sarı E. S. , Güngör N.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.22, no.4, pp.669-694, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

TFRS 16 Standardının Seçilmiş BİST 100 Şirketlerinin Finansal Tabloları ve Finansal Performanslarına Etkisinin İncelenmesi

Sarı E. S. , Güngör N.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.3, pp.287-312, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

THE PSYCHOSOCIAL ANTECEDENTS OF THE ACCOUNTING DIGITAL TRANSFORMATION OF THE COMPANIES: A MODEL PROPOSAL IN TERMS OF THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE THEORY

Güngör N. , Özveren C. G. , Yeke S.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.36-55, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE AUDIT PROFESSION: A REVIEW OF TURKISH INDEPENDENT AUDIT FIRMS

Adiloğlu B., Güngör N.

Journal of Business Economics and Finance, pp.208-214, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

SUSTAINABILITY REPORTING AND INTEGRATED REPORTING: EVIDENCE FROM TURKISH HIGH PERFORMANCE COMPANIES

Needles B. E. , Sarı E. S. , Güngör N. , Türel A. , Can M.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.257-270, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA HAZIRLANMIŞLİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Sarı E. S. , Güngör N.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.53, no.3, pp.1295-1312, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

THE LINK BETWEEN FINANCIAL TRANSPARENCY AND KEY FINANCIAL RATIOS: A CASE FROM TURKEY

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N. , YÜCEL A. G.

Journal of Economics, Finance and Accounting, no.5, pp.321-327, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları: BİST-100 Şirketlerinin 2017 Yılı Analizi

KAVUT F. L. , GÜNGÖR N.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.59, pp.59-70, 2018 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

ESG Performansı Finansal Performansa Etki Edebilir mi? Elektrik Su, Gaz ve Atık Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Şeker Y., Güngör N.

18. ULUSLARARASI MUHASEBE KONFERANSI-MÖDAVICA 2021, İstanbul, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.185-191

2021

2021

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SPORTIVE SUCCESS AND FINANCIAL PERFORMANCES OF THE FOOTBALL CLUBS IN BIST 100

Güngör N. , Sarı E. S.

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Çevrimiçi Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.1

2021

2021

Activity Based Costing and an Application in A Shoe Firm

Güngör N.

7 th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.79

2021

2021

A REVİEW OF TRANSPARENCY REPORTS OF INDEPENDENT AUDIT COMPANIES OPERATING IN TURKEY

Güngör N.

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.1

2021

2021

Coronavirus Pandemic and Financial Reporting: A Research in Transportation, Tourism, Food and Beverage Sectors

Güngör N.

INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, İstanbul, Turkey, 1 - 02 May 2021, pp.90-97 Sustainable Development

2019

2019

Kurumsal Sürdürülebilirlik Ve Finansal Performans İlişkisi: Bist100 Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma

GÜNGÖR N. , YEKE S.

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.91-97 Sustainable Development

2019

2019

Sürdürülebilirlik Raporlarında Güvence Beyanı: OECD Ülkelerinde Bir Araştırma

GÜNGÖR N.

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.24-33 Sustainable Development

2019

2019

TFRS 16 STANDARDININ BİST 100 ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ORANLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sarı E. S. , Güngör N.

Global Business Research 2019, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, pp.90-94

2019

2019

INVESTIGATION OF INCREASING TECHNOLOGY USAGE AND DIGITALIZATION IN AUDIT PROFESSION

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N.

Global Business Research 2019, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, pp.20-23

2018

2018

The Link Between Financial Transparency and Key Financial Ratios: A Case From Turkey

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N. , YÜCEL A. G.

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, pp.10

2017

2017

Integrated Reporting and Sustainability Reporting: An Exploratory Study of High Performance Companies in Turkey

Needles B. E. , TÜREL A. , CAN M. , SARI E. S. , GÜNGÖR N.

American Accounting Association 2017 Annual Meeting, San Diego, United States Of America, 5 - 09 August 2017, pp.92 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLGİLERİ İÇİN GÜVENCE RAPORLARI: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA

Güngör N. , Atıcı R. , Kavut F. L.

in: FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL KONULAR, Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN; Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN; Prof. Dr. Özge SEZGİN ALP, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.85-112, 2022

2021

2021

Waste Management & Arthur Andersen

Güngör N.

in: Vak'alar 2021, Prof. Dr. Fatma Lerzan KAVUT, Editor, Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.117-128, 2021

2020

2020

Lernout & Hauspie

Güngör N.

in: Vak'alar 2020, Prof. Dr. Fatma Lerzan KAVUT, Editor, Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.133-142, 2020

2019

2019

HP vs Autonomy

GÜNGÖR N. , SARI E. S.

in: Vak'alar 2019, Prof.Dr.Yakup Selvi, Editor, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.67-76, 2019

2018

2018

Fortune Marketler Zinciri

ADİLOĞLU B., GÜNGÖR N.

in: Vak'alar 2018, Yücel G., Editor, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.63-76, 2018

2018

2018

Toshiba Skandalı: Bermuda Üçgeni

KAVUT F. L. , GÜNGÖR N.

in: Vak'alar 2018, Yücel G., Editor, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.29-38, 2018

2017

2017

Finansal Raporlamanın Ötesi: Fortune Global 500 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

GÜNGÖR N., ADİLOĞLU B., YÜCEL A. G.

in: Seçmeler 2017, A.Göksel YÜCEL , Editor, İ.Ü.Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.197-224, 2017

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Muhasebe Enstitüsü Dergisi

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

TIDE ACADEMIA

Assistant Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi

Principal Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)

Board Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Member

Tasks In Event Organizations

Kasım 2021

Kasım 2021

MÖDAVica 2021

Scientific Congress

Güngör N.
İstanbul, Turkey

Awards

November 2020

November 2020

Akademik Farkındalık Ödülü

Türkiye İç Denetim EnstitüsüCongress and Symposium Activities

01 December 2019 - 01 December 2019

01 December 2019 - 01 December 2019

5.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2019 - 01 May 2019

01 May 2019 - 01 May 2019

Global Business Research Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

38. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Panelists

Denizli-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Istanbul Finance Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

TİDE Uluslararası Akademik Forum 2018

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Global Business Research Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

37. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 January 2017 - 01 January 2017

01 January 2017 - 01 January 2017

Vak'alar 2016 Çalıştayı

Attendee

Bilecik-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu

Attendee

Mersin-Turkey