Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güncel Yargıtay Kararları Çerçevesinde Düğünde Takılan Ziynet Eşyalarının Kime Ait Olduğu Sorununun Değerlendirilmesi

Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu III, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.10-11

Books & Book Chapters

Other Publications