Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

TESTING WAGNER'S LAW FOR TURKEY: EVIDENCE FROM A TRIVARIATE CAUSALITY ANALYSIS

PRAGUE ECONOMIC PAPERS, vol.22, no.2, pp.284-301, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1970-2005 Yılları Türkiye Örneği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.145-164, 2008 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1970-2005 Yılları Türkiye Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.145-164, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Özel Emeklilik Fonlarının Finansal Piyasaların Gelişimine Etkileri

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.55-80, 2007 (International Refereed University Journal)

Türkiye Ekonomisinde Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçinde Dolaysız ve Dolaylı Vergiler (1995-2005)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.105-123, 2007 (International Refereed University Journal)

Tasarruf-Yatırım-Sermaye Hareketleri İlişkisinin Türkiye Örneğinde Değerlendirilmesi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.19-54, 2007 (International Refereed University Journal)

Tasarruf-Yatırım-Sermaye Hareketleri İlişkisinin Türkiye Örneğinde Değerlendirilmesi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.19-54, 2007 (National Refreed University Journal)

Regional Policy and Structural Funds in the European Union: The Problem of Effectiveness

ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.113-132, 2007 (International Refereed University Journal)

Türkiye Ekonomisinde Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçinde Dolaysız ve Dolaylı Vergiler (1995-2005)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.215-242, 2007 (International Refereed University Journal)

The Changing Structure of Structural Funds in the European Union

Marmara Journal of European Studies, vol.15, no.1, pp.61-81, 2007 (International Refereed University Journal)

Teknolojinin Gelişiminde Vergisel Teşviklerin Rolü

Vergi Sorunları, no.184, pp.130-138, 2004 (Other Refereed National Journals)

Dünden Bugüne Teşvik Sistemimiz

Yaklaşım, no.129, pp.186-192, 2003 (Other Refereed National Journals)

Gelir ve Tüketim Vergilerinin Tasarruflar Üzerine Etkileri

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, no.86, pp.153-167, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Monetary and Fiscal Policy Interactions: An Empirical Evidence from Turkey

The International Academy of Business And Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, Nevada, United States Of America, 24 - 27 October 2013, pp.534-556

Microfinance Practices in The Context of Combating with Poverty in Today’s Global Economic Order

International 9th. Conference on Knowledge, Economy and Management, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.835-847 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Monetary and Fiscal Policy Interactions: An Empirical Evidence from Turkey

in: Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, M. Mustafa Erdoğdu,Bryan Christiansen, Editor, IGI Global, Michigan, pp.447-473, 2015

Vergi Rekabetinin Türkiye Üzerindeki Yansımaları

in: Küresel Dönemde Vergileme: Dönüşüm ve Türkiye’ye Yansımalar, Ayşegül Yakar Önal,Sezai Temelli, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.36-51, 2012

Enlargement of the EU in the Context of Turkey’s Accession: Budgetary Issues

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2008

Türkiye’de Turizm Ekonomisi

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2007

Küresel Ekonomik Düzende Vergi Rekabeti

in: Güncel Ekonomik Sorunlar: Dünya Ekonomisi, Sadi Uzunoğlu, Editor, Literatür Yayınları, İstanbul, pp.71-94, 2007

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Kurumsal Yapı ve İşleyiş

in: Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik, Esfender Korkmaz, Editor, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, pp.153-194, 2006

Episodes in the Encyclopedia