Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Sinirbilim Anabilim Dalı, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Sinirbilim Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Depertment Of Biology, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  TRAVMATİK BEYİN HASARI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA BETA-HİDROKSİBÜTİRATIN BEYİN DAMAR GEÇİRGENLİĞİNE ETKİLERİ

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Detae, Sinirbilim Anabilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU OLAN KİŞİLERDE EŞLEŞME BOZUCU PROTEİN-2 VE MANGAN SÜPEROKSİT DİSMUTAZ POLİMORFİZMLERİNİN OKSİDATİF STRES İLE İLİŞKİSİ

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Detae-Sinirbilim Anabilim Dalı

 • 2004 Postgraduate

  SIÇAN (Rattus norvegicus)’LARDA AKUT İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİ İLE OLUŞTURULAN BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PROSTAGLANDİN E(1)’İN ROLÜ

  Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2010MPM-19 Proje Yönetimi Eğitimi

  Education Management and Planning , Mentor Project Management Institute, İstanbul

 • 2010Stratejik Yönetimin Temel Kavramları Programı

  Education Management and Planning , Mentor Management Institute,İstanbul

 • 2008“Real-Time PCR” Çalıştayı Uygulamalı Eğitim Kursu

  Education Management and Planning , İ.Ü. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve BİYOGEM

 • 2008MagNa Pure Compact Software ve Dokudan RNA İzolasyonu Eğitimi

  Education Management and Planning , Elips Sağlık Ürünleri İthalat ve İhracat Ltd. Şti.

 • 2008Mikroskopi Teknikleri ve Uygulamaları Kursu

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Leica-Gantenbein Ticaret

 • 2006Proteomics Protein Structure and Function Workshop “With International Participation”

  Education Management and Planning , ....

 • 2006Hybrid Course in Statistical Genetic Analysis of Complex Phenotypes

  Education Management and Planning , European School of Genetic Medicine-Remote Training Center of İstanbul

 • 2005Hücresel Düzeyden Sistem Düzeyine Kadar Temel ve Klinik Elektrofizyoloji Kursu

  Education Management and Planning , IV. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Mersin

 • 2005VI. Dönem-EEG Okulu

  Education Management and Planning , Bilim Ütopya Kooperatifi