Announcements & Documents

Signal transduction
Presentation
11/26/2019
lysosomes and lysosomal storage diseases
Presentation
11/26/2019
Posttranslational modifications of proteins
Presentation
11/19/2019
Posttranslasyonel modifikasyonlar ve proteinlerin yönlendirilmesi
Presentation
11/12/2019
Sinyal iletimi
Presentation
10/31/2019
Hücre membranının yapısı. Hücre zarında taşınma mekanizmaları
Presentation
10/4/2019
Su ve elektrolit metabolizması ve asid-baz dengesi bozuklukları
Presentation
9/30/2019
Mechanisms of transport across the cell membrane
Presentation
9/24/2019
The structure of cell membrane
Presentation
9/24/2019

Thesis Documents

Cotinus coggygria sulu infüzyonunun farelerde dekstran sülfat sodyum ile indüklenmiş ülseratif kolit üzerine etkisinin incelenmesi