Dr.Öğr.Üyesi

Nazife Şebnem SAYHAN


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1985 - 1994

1985 - 1994

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

1983 - 1985

1983 - 1985

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

1979 - 1983

1979 - 1983

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1994

1994

Doktora

Hukuk Devleti İlkeleri Açısından Anayasa Yargısı ile İdari Yargı Arasındaki İlişkiler

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü

1985

1985

Yüksek Lisans

Anonim Ortaklığın Kuruluşundaki Dış Denetim

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2010

2010

Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2010

2010

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2010

2010

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2010

2010

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2010

2010

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , İdare Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi

1997 - 2018

1997 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi

1984 - 1997

1984 - 1997

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

2009 - 2017

2009 - 2017

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008 - 2011

2008 - 2011

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi

2004 - 2010

2004 - 2010

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Engellilerin Kamusal hakları

Lisans

Lisans

idare hukuku

Lisans

Lisans

Uzmanlık Alan Çevirisi III

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

İdari yargı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi ve Denetim

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

Temel Hukuk

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiyenin Yönetsel Yapısı

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

İdari Yargı

Yönetilen Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

Devlet Denetleme Kurulu

SAYHAN N. Ş.

A.GÜRLEŞ(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Kamu İhalelerinin Yatırım Projelerindeki Yeri

SAYHAN N. Ş.

İ.GÜLAY(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Kamulaştırmasız El ATMA

SAYHAN N. Ş.

Ş.İrem(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Bağımsız İdari Otorite Örneği Olarak BDDK

SAYHAN N. Ş.

N.BABAHANOĞLU(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Azerbaycan Anayasasına Göre İdarenin Denetimi

SAYHAN N. Ş.

M.VELİYEV(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2007

2007

Sigorta ve Reasürans Şirketlerin İdare Tarafından denetimi ve Sigorta Denetleme Kurulu

SAYHAN N. Ş.

T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.243-250, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

İdare Hukuku Doktrin ve İçtihatlarında Hukukun Genel İlkeleri

SAYHAN N. Ş.

T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.0, sa.2, ss.111-122, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Bağımsız İdari Otoritelerin Hukuki Niteliği

SAYHAN N. Ş.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.0, sa.29, ss.91-100, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

İdari Yargı Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

SAYHAN N. Ş.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.0, sa.15, ss.67-74, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Alternative Dispute Resolition in Administrative Disputes

SAYHAN N. Ş.

IASSR 2016 Roma, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016, ss.341-350

2012

2012

Legal Disputes Experinced by the Balkan Migrants in Turkey

SAYHAN N. Ş.

International Balkan Annual Conference, Tiran, Arnavutluk, 10 - 13 Ekim 2012, ss.333-341

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Madde 38-42

SAYHAN N. Ş.

Açıklamalı ve İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Aslan Zehreddin, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.362-370, 2019

2017

2017

Alternative Dispute Resolution in Administrative Disputes

SAYHAN N. Ş.

Recent Developments in Social Sciences, Political Sciences and International Relations, Yücel Acer, Igor Koval, Mehmet Ali İçbay, Hasan Arslan, Editör, Iassr International Association Of Social Sciences, E.Bwn, ss.341-350, 2017

Ansiklopedide Bölümler

1996

1996

Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi

SAYHAN N. Ş.

İletişim Yayınları, ss.612-613, 1996

1986

1986

Ana- Britannica

SAYHAN N. Ş.

Ana Yayıncılık, ss.52-53,, 1986

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2016

Ekim 2016

Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (MİHDER)

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Eğitim Bilim Toplum

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2016

2016

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Katılımcı

Roma-İtalya

2012

2012

IBAC 2012

Katılımcı

Tiranë-Arnavutluk

Jüri Üyelikleri

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez savunma jürisi - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2015

Ekim 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Sınavı - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Şubat-2015

Şubat 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Şubat-2015

Şubat 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Şubat-2015

Şubat 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aralık-2014

Aralık 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - İ.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekim-2014

Ekim 2014

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kasım-2011

Kasım 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2011

Temmuz 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2010

Temmuz 2010

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü