Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rituksimab Kullanımının aterosklerotik Biyobelirteçler Üzerine Etkileri.

12. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.14 Creative Commons License

Metrics

Publication

20

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals