Education Information

Education Information

  • 2017 - Continues Doctorate

    Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

  • 2014 - 2017 Postgraduate

    Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji, Turkey

  • 2009 - 2014 Undergraduate

    Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey