Education Information
2006 - 2013 Doctorate, Istanbul University, Fen Bilimleri, Turkey
Foreign Languages
English, B1 Intermediate
Dissertations
2013 KUZEY EGE DERİN DENİZ (500 – 1500 m) DECAPOD (CRUSTACEA) POPÜLASYONU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR , Istanbul University, Temel Bilimler, Deniz Biyolojisi, Doctorate
Research Areas
Hydrobiology, Life Sciences, Biological Oceanography, Natural Sciences
Academic Titles / Tasks
2006 - Continues Associate Professor, Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Marine and Freshwater Resources Management
Courses
2020 - 2021 DERİN DENİZ EKOSİSTEMİ, Undergraduate
2019 - 2020 DERİN DENİZ BALIKLARI BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ, Postgraduate
Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI
Articles Published in Other Journals
Books & Book Chapters
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Supported Projects
2022 - Continues Kuzey Ege Denizinde Bulunan Gadiformes (Teleostei) Türlerinin Mide İçeriği Analizleri, Project Supported by Higher Education Institutions
2022 - Continues Karaburun-Ildır Özel Çevre Koruma Bölgesindeki kriptobentik balıkların dağılımı, Project Supported by Higher Education Institutions
2022 - Continues Çoklu stresin (okyanus asitlenmesi, mikroplastik, lantan) transkriptomik, proteomik ve histopatolojik etkilerinin deniz kestanesi Paracentrotus lividus'da araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2022 - Continues Okyanus asitlenmesi ve ısınmasının Çanakkale Boğazı mercanlarına etkileri üzerine laboratuvar çalışmaları, Project Supported by Higher Education Institutions
2019 - Continues Ayvalık Adaları Tabiat Parkı koralijen komünite yapıları ve izleme altyapısının kurulması, Project Supported by Higher Education Institutions
2023 - 2024 Koruma Alanı İlan Edilen Tavşan Adası Kıyısal Bölgesinin Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2021 - 2023 KARABURUN-ILDIR KÖRFEZİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DENİZEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TESPİTİ PROJESİ , Project Supported by Other Official Institutions
2021 - 2022 Müsilajın Yapay Resif Süksesyonu ve Balıkçılık Verimliliği Üzerinde Etkisi, TUBITAK Project
2021 - 2022 Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde Setase (Yunus ve Balinalar) Çeşitliliği Durum Tespitine İlişkin Proje, Project Supported by Other Official Institutions
2021 - 2021 İstanbul Yapay Resif Alanının İzlenmesi Projesi, Project Supported by Other Official Institutions
2020 - 2021 Beam Trawl Surveys For Black Sea Rapa Whelk 2020-2021, United Nations Development Program - UNDP Supported Project
2019 - 2021 Kuzey Doğu Akdeniz Güncel Denizel Çöp Durumunun Belirlenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2019 - 2021 Kuzey Ege Derin Deniz Megafaunasının Belirlenmesi ve Balıkçılık Potansiyelinin İncelenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2018 - 2021 Gökçeada Ecosystem Approach to Fisheries Management Project, EU Supported Other Project
2017 - 2020 Gökçeada Kıyılarında Akdeniz Foku Monachus monachus Hermann 1779 populasyonu ve habitatlarının izlenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2018 - 2019 Kuzey Ege Denizinin baskın türü olan Berlam balığının (Merluccius merluccius) mide içeriğinin belirlenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2017 - 2019 Küçük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı Hazırlanması, Project Supported by Other Official Institutions
2018 - 2018 Mavi yengecin Enez ve çevresinde balıkçılığa etkisi, Project Supported by Higher Education Institutions
2017 - 2018 Enez ve çevresi Kuzey Ege trol balıkçılığı üzerine bir ön çalışma, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2018 Gökçeada kıyısal alan yüzey suyunda deterjan konsantrasyonlarının ve su sediment biota örneklerinde polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) düzeylerinin araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2018 Türk Boğazlar Sistemi TBS giriş ve çıkışında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) düzeylerinin karşılaştırılması ve kökenlerinin belirlenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2017 - 2017 MARINE LITTER IS THAT A NEW HABITAT FOR BENTHIC FAUNA?, Project Supported by Higher Education Institutions
2017 - 2017 210Po and 210Pb in various fish species from Gökçeada island Northern Aegean Sea and contribution of 210Po to radiation dose, Project Supported by Higher Education Institutions
2017 - 2017 Gökçeada etrafında Kuzey Ege Denizi mesopelajik makrofaunanın belirlenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2017 - 2017 İstanbul üniversitesi Gökçeada Deniz Müzesi Kataloglama çalışması, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2017 Kuzey Ege Denizinde bulunan Böcek Istakozların yemli kafes ile avlanması, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2017 Kuzey Ege Denizindeki gorgon türlerinin belirlenmesi ve dağılımları, Project Supported by Higher Education Institutions
2015 - 2017 Gökçeada Tuz Gölü Sulak Alanının Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Saptanması Ve Biyoçeşitliliğinin İzlenmesi, TUBITAK Project
2016 - 2016 The population dynamics and fishing status of Nephrops norvegicus L in the Northern Aegean Sea, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2016 Gökçeada Çevresinde Bulunan Deniz Balıklarının Dağılımları 2016, Project Supported by Higher Education Institutions
2015 - 2016 Gökçeada'da (Kuzey Ege Denizi) kullanılan derin deniz pareketasının seçiciliği ve av veriminin belirlenmesi., Project Supported by Higher Education Institutions
2015 - 2016 Bazı Derin Deniz Balıklarının Besin Kompozizyonunun Belirlenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2015 - 2016 GÖKÇEADA ÇEVRESİ TROL BALIKÇILIĞINDA ISKARTA AV, Project Supported by Higher Education Institutions
2013 - 2015 Kuzey Ege Derin Deniz macrofauna populasyonu Üzerine Araştırmalar, Project Supported by Higher Education Institutions
2013 - 2014 SAROS KÖRFEZI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESI KARASAL VE DENIZEL BIYOLOJIK ÇESITLILIGIN TESPIT, Project Supported by Other Official Institutions

Metrics