Eğitim Bilgileri
2006 - 2013 Doktora, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri, Türkiye
Yabancı Diller
İngilizce, B1 Orta
Yaptığı Tezler
2013 KUZEY EGE DERİN DENİZ (500 – 1500 m) DECAPOD (CRUSTACEA) POPÜLASYONU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR , İstanbul Üniversitesi, Temel Bilimler, Deniz Biyolojisi, Doktora
Araştırma Alanları
Hidrobiyoloji, Yaşam Bilimleri, Biyolojik Oşinografi, Temel Bilimler
Akademik Unvanlar / Görevler
2006 - Devam Ediyor Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü
Verdiği Dersler
2020 - 2021 DERİN DENİZ EKOSİSTEMİ, Lisans
2019 - 2020 DERİN DENİZ BALIKLARI BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ, Yüksek Lisans
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Desteklenen Projeler
2022 - Devam Ediyor Kuzey Ege Denizinde Bulunan Gadiformes (Teleostei) Türlerinin Mide İçeriği Analizleri, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2022 - Devam Ediyor Karaburun-Ildır Özel Çevre Koruma Bölgesindeki kriptobentik balıkların dağılımı, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2022 - Devam Ediyor Çoklu stresin (okyanus asitlenmesi, mikroplastik, lantan) transkriptomik, proteomik ve histopatolojik etkilerinin deniz kestanesi Paracentrotus lividus'da araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2022 - Devam Ediyor Okyanus asitlenmesi ve ısınmasının Çanakkale Boğazı mercanlarına etkileri üzerine laboratuvar çalışmaları, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2019 - Devam Ediyor Ayvalık Adaları Tabiat Parkı koralijen komünite yapıları ve izleme altyapısının kurulması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2023 - 2024 Koruma Alanı İlan Edilen Tavşan Adası Kıyısal Bölgesinin Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2021 - 2023 KARABURUN-ILDIR KÖRFEZİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DENİZEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TESPİTİ PROJESİ , Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
2021 - 2022 Müsilajın Yapay Resif Süksesyonu ve Balıkçılık Verimliliği Üzerinde Etkisi, TÜBİTAK Projesi
2021 - 2022 Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde Setase (Yunus ve Balinalar) Çeşitliliği Durum Tespitine İlişkin Proje, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
2021 - 2021 İstanbul Yapay Resif Alanının İzlenmesi Projesi, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
2020 - 2021 Beam Trawl Surveys For Black Sea Rapa Whelk 2020-2021, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP Destekli Proje
2019 - 2021 Kuzey Doğu Akdeniz Güncel Denizel Çöp Durumunun Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2019 - 2021 Kuzey Ege Derin Deniz Megafaunasının Belirlenmesi ve Balıkçılık Potansiyelinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2018 - 2021 Gökçeada Ecosystem Approach to Fisheries Management Project, AB Destekli Diğer Projeler
2017 - 2020 Gökçeada Kıyılarında Akdeniz Foku Monachus monachus Hermann 1779 populasyonu ve habitatlarının izlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2018 - 2019 Kuzey Ege Denizinin baskın türü olan Berlam balığının (Merluccius merluccius) mide içeriğinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2017 - 2019 Küçük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı Hazırlanması, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
2018 - 2018 Mavi yengecin Enez ve çevresinde balıkçılığa etkisi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2017 - 2018 Enez ve çevresi Kuzey Ege trol balıkçılığı üzerine bir ön çalışma, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2018 Gökçeada kıyısal alan yüzey suyunda deterjan konsantrasyonlarının ve su sediment biota örneklerinde polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) düzeylerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2018 Türk Boğazlar Sistemi TBS giriş ve çıkışında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) düzeylerinin karşılaştırılması ve kökenlerinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2017 - 2017 MARINE LITTER IS THAT A NEW HABITAT FOR BENTHIC FAUNA?, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2017 - 2017 210Po and 210Pb in various fish species from Gökçeada island Northern Aegean Sea and contribution of 210Po to radiation dose, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2017 - 2017 Gökçeada etrafında Kuzey Ege Denizi mesopelajik makrofaunanın belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2017 - 2017 İstanbul üniversitesi Gökçeada Deniz Müzesi Kataloglama çalışması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2017 Kuzey Ege Denizinde bulunan Böcek Istakozların yemli kafes ile avlanması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2017 Kuzey Ege Denizindeki gorgon türlerinin belirlenmesi ve dağılımları, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2017 Gökçeada Tuz Gölü Sulak Alanının Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Saptanması Ve Biyoçeşitliliğinin İzlenmesi, TÜBİTAK Projesi
2016 - 2016 The population dynamics and fishing status of Nephrops norvegicus L in the Northern Aegean Sea, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2016 Gökçeada Çevresinde Bulunan Deniz Balıklarının Dağılımları 2016, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2016 Gökçeada'da (Kuzey Ege Denizi) kullanılan derin deniz pareketasının seçiciliği ve av veriminin belirlenmesi., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2016 Bazı Derin Deniz Balıklarının Besin Kompozizyonunun Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2016 GÖKÇEADA ÇEVRESİ TROL BALIKÇILIĞINDA ISKARTA AV, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2013 - 2015 Kuzey Ege Derin Deniz macrofauna populasyonu Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2013 - 2014 SAROS KÖRFEZI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESI KARASAL VE DENIZEL BIYOLOJIK ÇESITLILIGIN TESPIT, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Metrikler