Education Information

Education Information

 • 2000 - 2005 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Faculty of Pharmacy , Farmasötik Kimya, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, Faculty of Pharmacy , Farmasötik Kimya, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Faculty of Pharmacy , Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  N-metilsakkarinin kükürtlü türevlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve biyolojik etkilerinin incelenmesi

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Farmasötik Kimya

 • 2000 Postgraduate

  Primer amin grubu taşıyan bazı ilaç maddelerinin spektrofotometrik miktar tayini

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Farmasötik Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English