Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Control in networked systems with fuzzy logic

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.225-233, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EQS: a computer software using fuzzy logic for equipment selection in mining engineering

JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.106, ss.63-70, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Use of Neural Networks on VLE Data Prediction

JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, cilt.63, ss.336-343, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MOBILE VISUAL ACUITY ASSESSMENT APPLICATION: AcuMob

ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, cilt.17, ss.3181-3186, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Decisions Made Easier by Fuzzy Logic

Canadian Mining Journal, (in electronic journal), no.1, ss.20, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Wearable Device for Virtual Cyber Therapy of Phantom Limb Pain

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018

MFCC ve Vektör Kuantizasyonu Kullanılarak Konuşmacı Tanıma

MBGAK 2005, İstanbul, Türkiye, 1 January - 01 May 2005, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Programlamaya Giriş ve Fortran, Yarkan S., Yahyagil H., Ceylan G., Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.231-282, 2005

Diğer Yayınlar