Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2018 - Continues Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi

    Committee Member