Education Information

Education Information

 • 1989 - 1999 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji , Turkey

 • 1981 - 1987 Postgraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşatıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1999 Expertise In Medicine

  KORD OLUŞTURMA, BACTEC NAP TESTİ VE BİYOKİMYASAL İDENTİFİKASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE İSTANBUL'DA MİKOBAKTERİ SUŞLARININ TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI Sustainable Development

  Istanbul University, Tıbbı Mikrobiyoloji Ad, Mikoloji

Foreign Languages

 • C1 Advanced German

 • B2 Upper Intermediate English