Education Information

Education Information

  • 2003 - 2009 Doctorate

    Istanbul University, Health Sciences Institute, Diş Hastalıkları ;Ve Tedavisi Anabilimdalı, Turkey

Dissertations

  • 2009 Doctorate

    Arayüz başlangıç çürük lezyonlarının ‘non invazif’ yöntemlerle tedavisinin in vivo olarak incelenmesi

    Istanbul University, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English