Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acute Psychosis After Steroid Withdrawal

11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.1

Mobbing Sonrası Psikiyatrik Değerlendirme Yapılan Vakaların Analizi

TPD 23. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 13 April 2019, pp.1

Aripiprazol ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriazis Olgusu

54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2018, pp.1

Paylaşılmış Obsesif Kompulsif Bozukluk

TPD 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1

Glioblastoma Multiforme: Bir Olgu Sunumu

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 07 October 2017, pp.1

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz: Bir Olgu Sunumu

TPD 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017, pp.1