Res. Asst. PhDÖmer ARSLAN


Faculty of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Department of Classical Turkish Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Metrics

Publication

19

Project

1

Education Information

2022 - Continues

2022 - Continues

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

2013 - 2021

2013 - 2021

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

2015 - 2020

2015 - 2020

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Trakya University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Necâtî Bey'in 15. ve 16. Yüzyıl Klasik Türk Şiirine Tesiri Creative Commons License

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2013

2013

Postgraduate

Ubeydî Dîvânı (Metin ve İnceleme)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

Education Management and Planning

Sakarya Üniversitesi

2018

2018

Erasmus+

Other

Universität Wien

2011

2011

İngilizce Eğitimi

Foreign Language

EC Malta

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2011 - Continues

2011 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Metin Şerhi I

Undergraduate

Undergraduate

Metin Şerhi I

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Neyistân-ı Zülâl of Senâyî, a 16th Century Poet

Arslan Ö.

KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.21-40, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

17th -CENTURY POET NI‘METÎ'S MUAMMA GHAZAL AND ITS EXPLANATORY DECRYPTION

Arslan Ö.

Littera Turca, vol.8, no.3, pp.1824-1836, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

The Muamma Poems of Ubeydî of Edirne, one of the XVIth Century Poets

Arslan Ö.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.23-60, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

DR. RIZA NUR’UN MEVLANA, SULTAN VELED VE ŞEYH GALİB’İN ŞİİRİ ÜZERİNE DİKKATLERİ

Karakuş Y. , Arslan Ö.

Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galip Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2020, pp.18

2015

2015

A Contribution To Agricultural Life Of Bulgaria Under Ottoman Rule: Ubeydî’s And Rizâ’s Fruit Odes

ARSLAN Ö.

5TH INTERNATIONAL BALKAN ANNUAL CONFERENCE (IBAC - SOFIA) THE BALKANS-PAST AND PRESENT: MUTUAL INFLUENCES AND INTERACTION, Sofia, Bulgaria, 26 - 28 November 2015

2013

2013

Gülşen-nâme’de Temsilî Anlatım

ARSLAN Ö.

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.III, pp.103-116

Books & Book Chapters

2022

2022

Aşk İmiş Her Ne Vâr Âlemde

Arslan Ö. (Editor)

Everest Yayınları, İstanbul, 2022

2022

2022

Türkçe Diliçi Çevirilerde Fransızca Kelimelere Dair Sorunlar: Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şıpsevdi Romanı Örneği

Arslan Ö.

in: Teoriden Pratiğe Türk Edebiyatında Diliçi Çeviri, Sadık Yazar,Mücahit Kaçar, Editor, Ketebe, İstanbul, pp.421-452, 2022

2020

2020

Hakka Sığındık - İşitilmedik Bir Vaka

Arslan Ö. (Editor)

Everest Yayınları, İstanbul, 2020

2017

2017

A Contribution To Agricultural Life Of Bulgaria Under Ottoman Rule: Ubeydî’s And Rizâ’s Fruit Odes

Tığlı F. , Arslan Ö.

in: Turkey&Bulgaria A Contribution to Balkan Heritage (IBAC Book Series 5), Özgür Kolçak, Editor, İ.Ü., İstanbul, pp.31-57, 2017

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

SÎROZ ŞEHR-ENGÎZİ (ÂŞIK)

Arslan Ö.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.--, 2022

2022

2022

VEKÂYİ'-İ ALÎ PAŞA (KELÂMÎ-İ RÛMÎ, MEHMED)

Arslan Ö.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.--, 2022

2022

2022

BURSA ŞEHR-ENGÎZİ (HİSÂLÎ)

Arslan Ö.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.--, 2022

2022

2022

İSTANBUL ŞEHR-ENGÎZİ (TAB'Î, İSMÂ'ÎL ÇELEBİ)

Arslan Ö.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.--, 2022

2022

2022

BURSA ŞEHR-ENGÎZİ (İSHÂK ÇELEBİ)

Arslan Ö.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.--, 2022

2022

2022

FETİH-NÂME-İ SİGETVAR (MERÂHÎ)

Arslan Ö.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.--, 2022

2021

2021

TERCÜME-İ ELF LEYLE VE LEYLE (NAZÎF)

Arslan Ö.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.-, 2021

2021

2021

DÎVÂN (UBEYDÎ)

Arslan Ö.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.-, 2021

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Assistant Editor