Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2012 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

  İlkay Yılmaz'ın "II Abdülhamid Döneminde Güvenlik Politikaları ve Coğrafi Mobilizasyon" başlıklı doktora tezi savunma jürisi

 • January 2012 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Emre Yıldırım'ın "Modern Cumhuriyetin Kimlik Arayışları: Kayıp Kimliğin Peşinde Mavi Anadoluculuk Hareketi" başlıklı doktora tezi savunma jürisi

 • June 2011 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı

  Ezgir Turmuş'un "Rekabet Hukukunun Girişim Özgürlüğüne Etkisi: Türkiye'de Dikeyanlaşmalar Üzerine Bir İnceleme" başlıklı yüksek lisans tezi jürisi

 • December 2010 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

  Sercan Gürler'in "Çağdaş Hukuk Felsefesi Açısından Hukuka İtaat Yükümlülüğü ve Sınırları" Başlıklı Doktora Tezi Savunma Jürisi

 • November 2010 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

  Ömer Faruk Alataş'ın "Siyasi Partilerin Mali Yapısı ve Denetimi" başlıklı yüksek lisans tezi jürisi

 • November 2010 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

  Yasir A. Ali'nin "Irak Anayasaları'nda Siyasi Haklar ve Güvenceleri" başlıklı yüksek lisans tezi savunması

 • January 2010 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

  Hasan Aksakal'ın "'Aydınlanma Çağı'ndan 'Karanlık Yüzyıl'a Politik Romantizm ve Modernite Eleştirileri" Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • January 2009 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

  Begüm Burak'ın "Türkiye'nin Siyasal ve Yönetsel Yaşamında 28 Şubat Süreci'nin Yeri Üzerine Bir İnceleme" başlıklı yüksek lisans tezi jürisi

 • January 2009 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

  Mesut Düzova'nın "Türkiye'de 1980 sonrası Muhafazakar Milliyetçilik ve Modernite Projesi" başlıklı yüksek lisans tezi savunma jürisi

Scientific Refereeing

 • January 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal