Arş.Gör.

Onur KILIÇER


Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü/Urdu Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü/Urdu Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü/Urdu Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

Urduca Şiirde Romantizm ve Emced İslâm Emced

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü/Urdu Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

PMI Metodolojisi ile Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi (TTM)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Urdu Dili ve Pakistan Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Emced İslâm Emced'in Hayatı ve Şairliği

Kılıçer O.

Pakistanlı Şair, Yazar ve Düşünür: Emced İslâm Emced, İstanbul, Türkiye, 23 Aralık 2019, ss.1-7

2019

2019

Urdu Dili Tarihinde Türk Öncüler

Kılıçer O.

III. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu / 3rd International Symposium on Eurasian Studies, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Temmuz 2019, ss.106-107

2019

2019

Abdulkadir Karahan'ın Muhammed İkbal'e Bakışı

Kılıçer O.

Doğunun İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Fesadat Döneminde Hindistan’da İnsanların Varlık Mücadelesi ve Mevat Bölgesi

Kılıçer O.

Dogu Göç Edebiyatı, Kılıçer O.,Görgün H., Editör, Demavend Yayınları, İstanbul, ss.204-212, 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - 2020

2015 - 2020

Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2016 - 2020

2016 - 2020

İstanbul Üniversitesi - Famer

Danışman

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2020

Haziran 2020

Keşmir Sorununun Bölgesel ve Uluslararası Boyutları

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kılıçer O. , KARDAŞ Z.
İstanbul, Türkiye

Temmuz 2019

Temmuz 2019

III. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kılıçer O.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

Doğunun İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kılıçer O.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

II. Uluslararası Vatana Dönüş Edebiyatı Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kılıçer O.
İstanbul, Türkiye

Temmuz 2018

Temmuz 2018

II. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kılıçer O.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

I. Vatana Dönüş Edebiyatı Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kılıçer O.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2015

Ekim 2015

Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kılıçer O.
İstanbul, Türkiye

Ödüller

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Farabi Avrasya Çalışmaları

Al-Farabi Kazak Milli ÜniversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

III.Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu "Avrasya'da Bilim ve Teknoloji Öncüleri"

Katılımcı

İstanbul-Türkiye