Asst. Prof.Onur ÖNAY


School of Business, Department of Business Administration

Department of Quantitative Methods


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Quantitative Methods, Mathematics, Optimization, Numerical Analysis, Natural Sciences

Metrics

Publication

18

Intellectual Property

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme/Sayısal Yöntemler, Turkey

2009 - 2010

2009 - 2010

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Eğitim Fakültesi Bölümü/Ortaöğretim Alan Öğretmenliği /Matematik Öğretmenliği, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Matematik Bölümü, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Kütahya Dumlupinar University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Sürdürülebilir Pazarlamada Bir Karar Verme Modeli Geliştirme

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme/Sayısal Yöntemler

2009

2009

Postgraduate

Fark Denklemleri

Yildiz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Sakarya Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Quantitative Methods

Mathematics

Optimization

Numerical Analysis

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration

2014 - 2022

2014 - 2022

Research Assistant PhD

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2011 - 2014

2011 - 2014

Research Assistant

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Clustering Countries by K-Means Method According to Causes of Death

Gürler C., Çağlar M., Önay O.

Alphanumeric Journal, vol.8, no.1, pp.111-129, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Multi-Criteria Assessment of Better Life via TOPSIS and MOORA Methods

ÖNAY O.

International Journal of Business and Social Science, vol.7, no.1, pp.225-234, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR

ÖNAY O., YILDIRIM B. F.

International Journal of Humanities and Social Science, vol.7, no.1, pp.212-221, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

A Mathematical Approach to Neuromarketing: A Weapon –Target Assignment Model

Önay O.

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.6, no.1, pp.164-173, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

The Optimal Orchestration of Packaging for Sustainability

Onay O., Cetin E.

EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, vol.9, no.2, pp.125-139, 2016 (ESCI) identifier

2015

2015

Enflasyon, İthalat ve İhracat Açısından Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması

ÖNAY O.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.44, no.2, pp.77-93, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller ile Çözümü

KUZU S., ÖNAY O., Şen U., Tunçer M., YILDIRIM B. F. , KESKİNTÜRK T.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.43, no.1, pp.1-27, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2013

2013

Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP-MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması

YILDIRIM B. F. , ÖNAY O.

İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.24, no.75, pp.59-81, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Turistik Yerlerin Popülaritesinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği

Önay O., Çetin E.

İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.23/72, no.72, pp.90-109, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türkiye’nin İllerinin Motorlu Kara Taşıtları Sayılarına Göre K-Medoids Yöntemi ile Kümelenmesi

ÖNAY O.

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, vol.5, pp.13

2019

2019

Ülkelerin Ölüm Nedenlerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi

Gürler C., Çağlar M., ÖNAY O.

39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM-2019) Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2019, vol.39, pp.54

2019

2019

Otuz Avrupa Ülkesi ve Türkiye'de Tütün Ürünleri Kullanımının Multimoora Yöntemi ile Değerlendirilmesi

ÖNAY O.

39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM-2019) Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2019, vol.39, pp.75

2017

2017

İstanbul’da Günlük Ulaşımın Rota Planlaması için Matematiksel Model Önerisi

ÖNAY O.

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi- ULUK 2017, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.7

2015

2015

Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

ÖNAY O., YILDIRIM B. F.

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi (UKODLK’15), Kars, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.587-596

2011

2011

Trafik Kazaları Analizi İçin Bayes Ağları Modeli

Atalay M., Yorulmaz H., ÖNAY O., ÇİNİCİOĞLU E. N.

31. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YAEM 2011), Sakarya, Turkey, 1 - 04 July 2011, vol.31, no.31, pp.77 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Clustering by K-Means Method and K-Medoids Method: An Application With Statistical Regions of Turkey

Önay O.

in: Handbook of Research on Engineering, Business, and Healthcare Applications of Data Science and Analytics, Bhushan Patil,Manisha Vohra, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.453-484, 2021

2017

2017

An Evaluation of Turkey’s NUTS Level 1 Regions According to Banking Sector With MULTIMOORA Method

ÖNAY O.

in: Applying Predictive Analytics Within the Service Sector, Sahu R., Dash M., Kumar A., Editor, Igı Global, Hershey Pa, Usa, pp.13-33, 2017

2014

2014

MOORA

ÖNAY O.

in: İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler için Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım F.B., Önder E., Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.245-257, 2014

Activities in Scientific Journals

2017 - 2019

2017 - 2019

Istanbul Management Journal

Publication Committee Member

2013 - 2014

2013 - 2014

İÜ İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Üretim Editörü

Committee Member

Scientific Refereeing

April 2018

April 2018

Alphanumeric journal

Other Indexed Journal

April 2016

April 2016

Alphanumeric Journal

Other Indexed Journal