Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kariyer Danışmanlığı ve Özsaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.786-797, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterliliğin (Career Decısıon Self-Effıcacy) Lise Ve Üniversite Öğrencileri Açısından İncelenmesi

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.413-426, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçici İş İlişkisine ve Geçici İstihdam Bürolarına İlişkin Çalışanların Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.127-153, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşe Alım Görüşmelerinde Aldatma Davranışının Görüşmeye Giren Ve Girmeyen Kişiler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.648-657, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'nin Yönetim / İnsan Kaynakları Yönetimi Alanının Düşünsel Tekdüzelilik Sorunu

II. International Congress on Critical Debates in Social Sciences, İzmir, Türkiye, 3 - 05 October 2019, ss.178

Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi? Çalışanların Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 November 2016, ss.495

The Investigation Of The Relationship Between Labour Unions And Human Resource Management And A Research On This Issue

International Conference for Business and Economics, Barselona, İspanya, 23 - 26 May 2016, ss.1

Türkiye'de İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin İçerik Açısından İncelenmesi

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 30 October 2015, ss.1

İşe Alım Görüşmelerinde Aldatma Davranışının Görüşmeye Giren ve Girmeyen Kişiler Açısından İncelenmesi

1st International Scientific-Practical Conference “Business Administration and Corporate Social Responsibility” (1.Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi), Baku, Azerbaycan, 23 - 25 November 2012, no.2, ss.468-0

Mülakatlarda (İşe Alım Görüşmelerinde) Aldatma Davranışının Mülakata Giren Ve Girmeyen Kişiler Açısından İncelenmesi

Practical Conference Business Administration And Corporate Social Responsibility, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 November 2012, ss.402-405

GEÇİCİ İSTİHDAM BÜROLARI VE ÇALIŞANLARIN KONUYA İLİŞKİN TUTUMLARI

Practical Conference Business Administration And Corporate Social Responsibility, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 November 2012, ss.350-354