Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid 19 olgularında tele sağlık izlem verilerinin değerlendirilmesi

II. Tıpta Bilişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 01 October 2021, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development