İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, II. Sosyal Bilimler Kongresi: Şehrin Dili


Event Category: Scientific Congress

Activity Type: Congress

Organized Event Year: 2019