İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, I. Sosyal Bilimler Kongresi: Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Savaş ve Toplum: “Eve Dönen Asker” (CONGIST’18)


Event Category: Scientific Congress

Activity Type: Congress

Organized Event Year: 2018