Öğr.Gör.

Saniye ARSOY


Rektörlük

Bölümler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Yüksek Lisans

Mesleki rehberlik hizmetlerinin durum saptaması

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

Okutman

İstanbul Üniversitesi, Hayef Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Böl., Eğitim Bilimleri Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

1986 - 1992

1986 - 1992

Diğer Kamu Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Lisans

Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lisans

Lisans

Test Dışı Teknikler

Lisans

Lisans

Öğretim Teknolojileri ve Mataryel Geliştirme

Lisans

Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Lisans

Lisans

Mesleki Rehberlik

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Mesleki Rehberlik

ARSOY S.

Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Rehberlik, İşmen Gazioğlu E., İlgar Mertol Ş. , Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.21, 2014

Ödüller

Mayıs 1990

Mayıs 1990

İlköğretim Alt Özel Sınıf Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi

MEB Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü

Temmuz 1989

Temmuz 1989

Özel Eğitim Hizmetleri

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı