Asst. Prof. Orkun YAYCILI


Faculty of Science, Depertment of Biology

General Biology Division


Research Areas: Agricultural Sciences, Agriculture, Infield Plants, Biotechnology and Genetics, Tissue and Organ Culture, Life Sciences, Biotechnology, Environmental Biotechnology, Natural Sciences

Email: oyaycili@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 455 5700 Extension: 15092
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/oyaycili/
Office: İ.Ü. Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Address: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,34134,Vezneciler, İstanbul

Metrics

Publication

22

Citation (WoS)

79

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

177

H-Index (Scopus)

5

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Istanbul University, Fen Bilimleri, Biyoloji/Radyobiyoloji, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

"Patates (Solanum tuberosum L.) Doku Kültüründe Somatik Mutasyonların Gama Radyasyonu ile Teşviki."

Istanbul University, Fen Bilimleri, Biyoloji Anabilim Dalı / Radyobiyoloji Programı

2003

2003

Postgraduate

"Paulownia Doku Kültürüne Manyetik Alanın Etkisi."

Istanbul University, Fen Bilimleri, Biyoloji Ana Bilim Dalı / Radyobiyoloji Programı

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

YARATICI DÜŞÜNME (İNOVASYON) TEKNİKLERİ

Education Management and Planning

MEGA HAFIZA, MEMORİAD, ANKARA

2013

2013

Oksidatif stres, DNA hasarı, DNA onarımı ve Hastalıklar,

Education Management and Planning

İstanbul Kültür Üniversitesi MOBİGEN

2012

2012

Beyni Etkin Kullanma Teknikleri Eğitmenlik Eğitimi

Education Management and Planning

Mega Hafıza, MEMORIAD, Ankara

2012

2012

Mega Hızlı Okuma Eğitmenlik Eğitimi

Education Management and Planning

Mega Hızlı Okuma Derneği, MEMORIAD, Ankara

2008

2008

Mikroskopi Teknikleri ve Uygulamaları,

Education Management and Planning

İ.Ü.Fen Fak. Biyoloji Böl. ve Leica Gantenbein

2006

2006

DNA Markörleri ve Bitki ıslahında Kullanımı

Education Management and Planning

Çukurova Üniversitesi, ADANA

Research Areas

Agricultural Sciences

Agriculture

Infield Plants

Biotechnology and Genetics

Tissue and Organ Culture

Life Sciences

Biotechnology

Environmental Biotechnology

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Science, Depertment of Biology

2000 - 2017

2000 - 2017

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Science, Depertment of Biology

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Stres Fizyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Radyobiyoloji Araştırmaları II

Undergraduate

Undergraduate

BİLİM FELSEFESİ

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Girişimcilik

Postgraduate

Postgraduate

Active Reading Techniques

Undergraduate

Undergraduate

Hafıza Teknikleri ve Zihin Haritaları

Postgraduate

Postgraduate

Etkin Öğrenme Teknikleri ve Yaratıcı Düşünme

Undergraduate

Undergraduate

Radyobiyoloji Araştırmaları I

Undergraduate

Undergraduate

SERBEST RADİKALLER VE MAKROMOLEKÜL HASARLARI

Designed Courses And Trainings

February 2022

February 2022

Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri

Continuing Education Center - Certificate Program

Yaycılı O.

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Melatonin Ön Uygulamasının Üç Farklı Mercimek Çeşidinde Tuz Stresine Karşı Etkisinin İncelenmesi

Yaycılı O., Arıcı C. D., Gören Sağlam N.

22. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2023, pp.14

2018

2018

Kuraklık hassasiyeti bakımından yerel ve elit buğday genotiplerinin karşılaştırılması

YAYCILI O., ŞEN A., ÖZTÜRK I.

Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, Bolu, Turkey, 20 - 22 December 2018, pp.101 Sustainable Development

2016

2016

Evaluation of gamma ray induced drought tolerant wheat mutants using the phenological parameters and molecular markers

ŞEN A., YAYCILI O., ALİKAMANOĞLU S., ÖZTÜRK İ.

COST FA1306 - Work Group 2 - Phenotyping at the cell level Diving into integrative cell phenotyping through “omics”, Paris, France, 1 - 02 February 2016, pp.47 Sustainable Development

2015

2015

Induced of Salt Tolerance Wheat (Triticum aestivum L.) Mutants with Gamma Radiation and Determining Molecular Analysis by ISSR

Yaycili O., Sen A., Alikamanoglu S.

4th International Conference on Agriculture and Horticulture (AGRI), Amsterdam, Netherlands, 15 - 17 February 2015, vol.29, pp.196 identifier

2012

2012

Molecular analysis of salt tolerant potato (Solanum tuberosum L.) mutants induced by gamma radiation

Yaycili O., Alikamanoglu S.

Eurobiotech Agriculture Symposium, Kayseri, Turkey, 12 - 14 April 2012, vol.161, pp.32 identifier

2011

2011

Biochemical analysis of potato (Solanum tuberosum L.) mutants induced by gamma radiation

ALİKAMANOĞLU S., YAYCILI O., ŞEN A.

Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21st Century, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 November 2011, pp.116

2005

2005

Soya (Glycine max L.Merrill) Bitkisinde Gama Radyasyonunun Demir, Çinko ve Bakır Miktarlarına Etkisi

ALİKAMANOĞLU S., YAYCILI O.

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.172

Books & Book Chapters

2024

2024

Plant Growth Regulators and Senescence

Gören Sağlam N., Yaycılı O., Arıcı C. D.

in: Plant Growth Regulators to Manage Biotic and Abiotic Stress in Agroecosystems, Kamel A. Abd-Elsalam, Editor, CRC, New York , Florida, pp.37-53, 2024


Citations

Total Citations (WOS): 79

h-index (WOS): 3