Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Byzantine Studies in Perge

26.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.230-231

Glazed White Wares From Damatris Palace in Istanbul

XIIIth Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics, Granada, Nicaragua, 08 November 2021

Tarihsel Çerçece İçinde Adramytteion ve Çevresinde Bizans Dönemi

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları, Balıkesir, Turkey, 07 October 2021

Doğu Akdeniz Çevresinde Ortaçağ Boyunca Cam Üretim ve Dolaşımı

II. ODTÜ Arkeometri Çaluştayı, Türkite Arkeolojisi’nde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çzlışmalar. Doç. Dr. Olcay Birgül Anısına, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2012, pp.136-148

“Coarse Wares from the Early Byzantine Episcopal Church of Rhodiapolis: Cooking Wares and Amphorae”

LRCW4 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry. The Mediterranean: a market without fronters. (eds. N. Poulu Papadimitriou, E. Nodarou and V. Kilikoglou), BAR Int. Series 2616(1), Selanik, Greece, 11 - 14 April 2011, vol.II, pp.665-675

Andriake Sinagoğu ve Bölgede Yahudi Varlığı

Arkeolojisinden Doğasına Myra/Demre ve Çevresi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2010, pp.169-180

Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nde On İkinci ve On Uçüncü Yüzyıl Cam Buluntuları

I. Uluslar Arası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 June 2010

Books & Book Chapters

Ceramic

in: Seramik, Engin Akyürek-Koray Durak, Editor, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.278-295, 2021

Bizans Döneminde Anadolu'da Seramik / Byzantine Ceramics in Anatolia

in: Bizans Dönemi'nde Anadolu / Anatolia in the Byzantine Period, T. Engin Akyüek ve Koray Durak, Editor, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.278-295, 2021

Adramytteion Bizans Dönemi Seramik Buluntuları: İlk Sonuçlar

in: Mnemes Kharin. Filiz Dönmez-Öztürk Anısına Makaleler, B. Öztürk,H. S. Öztürk,K. Eren,B. B. Aykanat,H. Azeri, Editor, Homer Kitabevi, İstanbul, pp.141-162, 2019

İstanbul Üniversitesi Yüzey Araştırması (İSTYA) Projesi Büyükçekmece Çalışmalarında Elde Edilen Çanak Çömlek Buluntular

in: İstanbul İli Yüzey Araştırması 2016-2017 Büyükçekmece, E. Güldoğan, Editor, Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul, pp.91-113, 2019

Cam Buluntular

in: Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları 1989-2009, Doğan S., Fındık E. F., Editor, Homer Kitapevi, İstanbul, pp.513-552, 2018

Ceramic Finds

in: Alakent Church: A Byzantine Monument at Myra (12th-13th Centuries), Akyürek, E., Editor, Koç University, College Of Social Sciences And Humanities, İstanbul, pp.185-202, 2018

Burials

in: Alakent Church: A Byzantine Monument at Myra, Akyürek, E., Editor, Koç University College Of Social Sciences And Humanities, İstanbul, pp.213-223, 2018

Seramik Buluntular

in: Alakent Kilisesi. Myra'da Bir Bizans Yapısı (12-13. Yüzyıllar), T. Engin Akyürek, Editor, GABAM, İstanbul, pp.185-202, 2017

Mezarlar

in: Alakent Kilisesi. Myra'da Bir Bizans Yapısı (12-13. Yüzyıllar), Akyürek E., Editor, Gabam, İstanbul, pp.209-220, 2017

Byzantine Small Finds from "Church B" at Andriake, (Myra / Antalya): First Results on the Ceramics.

in: Proceedings of the 17th Symposium on the Mediterranean Archaeology, SOMA 2013, Moscow 25-27 April 2015 (Sempozyum bildiri kitabıdır), Fazlullin, S. ve M. M. Antika, Editor, Archaeopress, Oxford, Oxford, pp.5-64, 2015

"Cam Buluntular / Glass Finds

in: Tasmasor, Şenyurt, S. Y. , Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.308-313, 2012

Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nden Günlük Kullanım İşlevli Cam Eserler

in: Bizans ve Çevre Kültürler, Prof. Dr. S. Yıldız Ötüken’e Armağan, S. Doğan, M. Kadiroğlu, Editor, Promat, İstanbul, pp.136-156, 2010

Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Bulunan Cam Hacı Şişeleri

in: Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı, Euergetes, İ. Delemen, S. Çokay-Kepçe, A. Özdizbay, Ö. Turak, Editor, Akmed, İstanbul, pp.351-358, 2008

Lüks Üretimde ve Günlük Kullanımda Cam Sanatı

in: Kalanlar / The Remnants., Ayla ÖDEKAN, Editor, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul, pp.42-47, 2007

Seramik Buluntular

in: Trebenna. Tarihi, Arkeolojisi ve Doğası, N. ÇEVİK, B. VARKIVANÇ ve E. AKYÜREK, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.126-128, 2005

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

1

Project

12

Thesis Advisory

3