Arş.Gör.

Özgün Emre KOÇ


İktisat Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Dilbilim, Türkiye

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Türkiye

2012 - 2017

2012 - 2017

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Türkiye

2005 - 2010

2005 - 2010

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Yüksek Lisans

LİBERAL İNSAN DOĞASI KAVRAYIŞININ ELEŞTİRİSİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ

Diğer

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset BilimiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

3RD INTERNATIONAL CONGRESS on SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

Katılımcı

Atina-Yunanistan

2016

2016

Siyasi İlimler Türk Derneği XIV. Lisansüstü Konferansı

Katılımcı

Adana-Türkiye