Scientific Activities

Jury Memberships

  • June 2015 Post Graduate

    İÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

    Deniz Ticaretinde Limanlar ve Türkiye Uygulaması

  • November 2012 Appointment Academic Staff

    ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU

    Araştırma Görevlisi Alımı