Education Information

Education Information

  • 1983 - 1998 Postgraduate

    İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Yaylı Çalgılar Keman Programı, Turkey

Dissertations

  • 1998 Postgraduate

    Keman Sol El Tekniğinin Galamian ve Rus Okullarından Örnekler ile incelenmesi

    Istanbul University, Institute of Social Sciences, Yaylı Çalgılar Keman Programı

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English