Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Doctorate

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri, Moleküler Tıp, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri, Moleküler Tıp, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate Double Major

  Istanbul University, Faculty Of Science, Biyoloji, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Büyüme Hormon Reseptörü (GHR) Ekzon 3 Polimorfizminin Tip2 Diyabet İle Koroner Arter Hastalığı Üzerindeki Etkisi Sustainable Development

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri, Moleküler Tıp

 • 2008 Postgraduate

  Diyabetik Ve Diyabetik Omayan Koroner Arter Hastalarında Ileri Glikozillenmiş Son Ürün Reseptörü ( RAGE ) ’ ne Ait Kritik Polimorfizmlerin İncelenmesi Sustainable Development

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri, Moleküler Tıp

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021ORPHEUS Süreci ve Danışmanlık Eğitimi Kursu II

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2021Beden Dili / Kinezik

  Measurement and Evaluation , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2021Motivasyon

  Measurement and Evaluation , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2021Empati Becerisi Ve Empatik İletişim

  Occupational Health and Safety , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2021Temel Mevzuat Eğitimleri

  Other , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2021İş Sağlığı Ve Güvenliği Kavramsal Çerçevesi Ve Önemi

  Occupational Health and Safety , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2021Birey Ve Aileler İçin Afet Bilinci

  Occupational Health and Safety , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2021Kamu Etiği

  Other , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2021Süreç Yönetimi

  Measurement and Evaluation , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2021İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2021İlkyardım Ve Kazalar

  Occupational Health and Safety , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

 • 2020ORPHEUS Süreci ve Danışmanlık Eğitimi Kursu

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2019Kanserde Yapay Zeka

  Health&Medicine , İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜMKAM) & Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD)

 • 2019Eğiticinin Eğitimi

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi, SEM

 • 2019Data Processing in Molecular Medicine

  Health&Medicine , VII. International Congress of Molecular Medicine

 • 2018İş Sağlığı ve Güvenliği, İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile Hizmetiçi Eğitim

  Occupational Health and Safety , İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 • 2016Biyobanka, Geleceğe Yatırım: Biyobankalamada Veri Analiz Yöntemleri Kursu, İstanbul

  Health&Medicine , İÜ Aziz Sancae DETAE

 • 2015Onkolojik Araştırmalarda Güncel Yaklaşımlar

  Health&Medicine , Türk Biyokimya Derneği

 • 2015Bioinformatic Tools for Exome Sequencing Data Analysis

  Health&Medicine , 5th International Congress of Molecular Medicine

 • 2014Biyoinformatiğe Giriş ve Sistem Biyoloji

  Health&Medicine , Yeditepe Üniversitesi

 • 2014III. Uygulamalı İmmünhistokimya Kursu

  Health&Medicine , İ.Ü., DETAE, Sinirbilim AD.

 • 2013Okdidatif Stres, DNA Hasarı, DNA onarımı ve Hastalıklarla İlişkiler

  Health&Medicine , TC İstanbul Kültür Ünv.MOBIGEN

 • 2012II. Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu

  Health&Medicine , Hücre Ölümü Araştırma Derneği (HÖAD)

 • 2012İmmunhistokimya ve Western Blot Eğitimi Nöroimmünoloji Uygulamaları

  Health&Medicine , İ.Ü., DETAE, Sinirbilim AD.

 • 2012Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları Kursu

  Health&Medicine , Türk Biyokimya Derneği

 • 2012Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları Kursu

  Health&Medicine , Türk Biyokimya Derneği

 • 2011Moleküler Biyolojide Yeni Teknikler Kursu

  Health&Medicine , XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

 • 2011İleri Moleküler Hücre Biyolojisi Teknikleri

  Health&Medicine , TÜBİTAK, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2011XIV. Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu– Flow Sitometri Eğitimi

  Health&Medicine , Kocaeli Üniversitesi

 • 2010Western Blot Tekniği ve Uygulamaları

  Health&Medicine , Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi

 • 2010Metabolomik Lisansüstü Yaz Okulu

  Health&Medicine , Ege.Ü., İst.Ü., Erz.Ü., KTÜ

 • 2010The Patch-Clamp Course

  Health&Medicine , Süleyman Demirel Üniversitesi

 • 2010MPM-19 Proje Yönetimi Eğitimi

  Quality Management , Mentor Project Management

 • 2010The Cell Culture Course

  Health&Medicine , Süleyman Demirel Üniversitesi

 • 2010Stratejik Yönetimin Temel Kavramları Programı

  Quality Management , Mentor Project Management

 • 2009Stem Cells: From Analysis to Clinical Applications

  Health&Medicine , III. International Congress of Molecular Medicine

 • 2009Genetics and Statstics, Quality Control

  Health&Medicine , III. International Congress of Molecular Medicine

 • 2009Reproductive Medicine

  Health&Medicine , III. International Congress of Molecular Medicine

 • 2009School of Molecular Medicine

  Health&Medicine , III. International Congress of Molecular Medicine

 • 2008Food Safety Specialist Training Programme

  Quality Management , F4st- From Farm to Fork , İstanbul, 2008

 • 2007Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Modern Teknikler Lisansüstü Yaz Okulu

  Health&Medicine , Ege Üniversitesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • 2007Real-time PCR’ın Uygulama Alanları Kursu

  Health&Medicine , • Türk Moleküler Tıp Derneği

 • 2007Proteomikteki Yeni Yaklaşımlar Kursu

  Health&Medicine , Türk Moleküler Tıp Derneği,

 • 2007Klinik Uygulamarda Biyoçipler, Mikroarrayler ve Biyosensörler Kursu

  Health&Medicine , Türk Moleküler Tıp Derneği

 • 2007GMP ve GTP’nin Kuralları ve Uygulamaları Kursu

  Health&Medicine , Türk Moleküler Tıp Derneği

 • 2007Koruyucu Genetik Diagnoz Kursu

  Health&Medicine , Türk Moleküler Tıp Derneği

 • 2007Biyonanoteknoloji Kursu

  Health&Medicine , Türk Moleküler Tıp Derneği

 • 2006Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu, İstanbul

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

 • 1995Bilgisayar Programcılığı ve Analistliği Sertifika Programı, İstanbul, 1994 – 1995

  IT , Özel Marmara Üniversitesi