Dr.Öğr.Üyesi

Özgür ORAL


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı

Biyografi

1981'de Gebze'de doğdu. 1997'de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 2001 senesinde mezun oldu. Aynı bölümde 2004 yılında "17. Yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı Korsanlığı" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2008-2009 yılları arasında (10 ay) süreyle Venedik Ca Foscari Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. TÜBİTAK'tan almış olduğu destekle 2010-2011 (12 ay) tarihleri arasında ikinci defa Venedik Ca Foscari Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Burada bulunduğu süre içerisinde Archivio di Stato di Venezia'da araştırmalar yaptı. 2015 yılında (1 ay), Selanik Aristotelios Üniveristesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu; bu süre zarfında Selanik'teki "Historical Archive of Macedonia" arşivinde yer alan  Şer'iye Sicilleri üzerinde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. İdris Bostan'ın danışmanlığında "Venedik Osmanlı Ticareti, 1763-1794" isimli doktora tezini 2017 yılında tamamlayarak doktor unvanı almıştır. Halen aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda çalışmaya devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

2004 - 2017

2004 - 2017

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ Tarihi, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ Tarihi, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Osmanlı Venedik Ticari İlişkileri (1763-1794)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ Tarihi

2004

2004

Yüksek Lisans

17. Yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı Korsanlığı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ Tarihi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yeniçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Arşiv Belgeleri (15. Ve 16. Yüzyıllar)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlı Arşiv Vesikaları

Lisans

Lisans

Osmanlı Tarihi Metinleri Üzerinde İncelemeler (15. Ve 16. Yüzyıllar)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Kuruluş Devri Osmanlı Tarihi

Lisans

Lisans

Osmanlı Tarihi Metinleri Üzerinde İncelemeler (17-18. YY)

Lisans

Lisans

Yükseliş Devri Osmanlı Tarihi

Lisans

Lisans

17-18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

Lisans

Lisans

17-18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

OSMANLI-VENEDİK DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ TARİHİNE BİR KATKI: 1763 TARİHLİ CEZAYİR - VENEDİK ANTLAŞMASI

ORAL Ö.

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), cilt.6, ss.103-130, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Kitab-ı Bahriye'de Venedik Şehri ve Stato da Mar

ORAL Ö.

1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, ss.28-33, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Bir Deniz Ticaret Merkezi Olarak İstanbul ve Osmanlı Venedik Ticareti

ORAL Ö.

1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, ss.17-18, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Tarih İçinde Manisa

ORAL Ö.

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.235-240, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Bernard Lewis ve Oryantalist Gelenek

ORAL Ö.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.2, ss.601-619, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

1670'te Venedik'e Verilen Korsanlık Ahidnamesi

ORAL Ö.

Toplumsal Tarih Dergisi, ss.28-31, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

"Korfu’dan Atina’ya Francesco Morosini’nin Mora Seferi Günlüğü"

Oral Ö.

Türk-İtalyan Harp Müşterek Harp Tarihi Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2019, ss.133-149 Creative Commons License

2018

2018

Pasarofça Antlaşması’nda Korsanlık Meselesinin Ele Alınışı ve Deniz Sınırı Uygulamaları

Oral Ö.

Harp ve Sulh: 300. Yılında Pasarofça Antlaşması Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2018, ss.151-168

2007

2007

Üsküdar'da Medfun Kaptan Paşalar

ORAL Ö.

Üsküdar Sempozyumu, V, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2007, cilt.II, ss.467-476

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Venedik Konsolosu Bernardo Caprara’nın Larnaka’da Deniz Ticari Taşımacılığına Dair Bazı Gözlemleri (1774-1775)

ORAL Ö.

Venetians and Ottomans in the Modern Age: Essays on Economic and Social Connecterd History, Valerio, Anna, Editör, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, ss.111-122, 2018

2015

2015

Doğu'nun Kapısı Venedik

ORAL Ö.

Küre Yayınları, İstanbul, 2015

2013

2013

Tarih-i Raşid ve Zeyli

ORAL Ö.

Klasik Yayınları, İstanbul, 2013

2012

2012

Osmanlı Klasik Çağının Doğuşu ve Yapılanma Süreci

ORAL Ö.

Osmanlı Tarihi, 1300-1566, Emecen, Feridun, Editör, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.86-103, 2012

2012

2012

Doğu Meselesinin Halli: İslam Dünyasında Hakimiyetin Başlaması

ORAL Ö.

Osmanlı Tarihi, 1300-1566, Emecen, F., Editör, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.104-123, 2012

2004

2004

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

ORAL Ö.

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, İslamcılık, Aktay, Y, Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.184-194, 2004

2001

2001

Ölümsüz Müdafaa

ORAL Ö.

Yönelis Yayınları, İstanbul, 2001

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2020

Kasım 2020

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2020

Eylül 2020

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Osmanlı Araştırmaları Degisi

AHCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Doğu'nun Kapısı Venedik/Porta d'Oriente

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Türk İtalya Müşterek Harp Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

The Italian Community in Istanbul During the Bizantine and the Ottoman Era

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK)

Katılımcı

Tirane-Arnavutluk

2018

2018

CIEPO 23

Katılımcı

Sofija-Bulgaristan

2018

2018

Harp ve Sulh: 300. Yılında Pasarofça Antlaşması Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2018

2018

X. Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2017

2017

14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH)

Katılımcı

Sofija-Bulgaristan

2017

2017

Uluslararası 9. Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Tarihten Günümüze Gümrükler Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

İstanbul'un Fethi Paneli

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Tarih Boyunca Türkiye Polonya İlişkileri

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

İstanbul'un Fethi Paneli

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Denizcilik Tarihi Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Şehir Ötesi Ağlar: Ticaret Ağları

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Some Observations on Ottoman Venetian Commercial Activities

Katılımcı

-İtalya

Burslar

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Yurtdışı Araştırma Bursu

Diğer Uluslararası Organizasyonlar