Education Information

Education Information

 • 2013 - Continues Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Uluslararası İlişkiler , Turkey

 • 2010 - 2013 Post Graduate

  Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararsı İlişkiler, Turkey

 • 2003 - 2009 Under Graduate

  Galatasaray Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

 • 2013 Post Graduate

  A Reading of Law and Power through Marx, Schmitt and Foucault

  Bogazici University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced French