NGC 2818 ve NGC 3603 Açık Kümelerinin Fotometrik Analizi


Bilir S. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2017

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2016
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2017