Atmosferik Basınç Soğuk Plazmanın Levreğin (Dicentrarchus Labrax, Linnaeus, 1758) Kalitesine Etkisi


Mol Tokay S. (Yürütücü) , Kartal S. , Akan T., Coşansu Akdemir S., Üçok Alakavuk D. , Tosun Ş. Y. , et al.

TÜBİTAK Projesi, 2020 - 2022

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Kasım 2020
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2022