Türkiyede Bulunan İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi Kapsamında Siyanobakter Tür Tayini Yapılması


Albay M. (Yürütücü) , Akçaalan Albay R. , Dorak Z. , Köker Demo L. , Gürevin C. , Gaygusuz Ö.

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2016 - 2016

  • Proje Türü: Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016