Nehir Havzalarında Göl Sularında Su Kalitesi Fitoplankton ve Makrofit İzleme Buna Bağlı Hassas Alan Tayini (Marmara, Sakarya, Batı Karadeniz Havzaları)


Albay M. (Yürütücü) , Akçaalan Albay R. , Dorak Z. , Gaygusuz Ö. , Gürevin C. , Yardımcı C. H. , et al.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2014 - 2015

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2015