Gayrimenkullerin ve Kira Bedellerinin Rayiç Değerlerinin Altında Bildirilmemesinden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları: İstanbul İli Örneği


YILMAZ B. E.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2010 - 2013

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2010
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2013