ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLERİNDE TEDAVİNİN KEMİK METABOLİZMASI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


KARAMAN S. (Yürütücü) , GEDİK ÇALIŞKAN S. , BAŞ F.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2018