OKÜLER UYGULAMAYA YÖNELİK TAKROLİMUS YÜKLÜ PLURONİK MİSELLERİN HAZIRLANMASI


ERGİNER Y. (Yürütücü) , GÜNGÖR S. , KAHRAMAN E.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2014
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2016