Glukoz Metabolizması ile Oksidatif Stres Yanıtı İlişkisinin Schizosaccharomyces pombe'nin Glukoz Baskılamasına Dirençli İnvertaz Mutantlarında Araştırılması


PALABIYIK B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2007
  • End Date: February 2011