Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu (Integratıon of sustainable development into sectoral policies)


KAYACAN B.

AB Destekli Diğer Projeler, 2006 - 2007

  • Proje Türü: AB Destekli Diğer Projeler
  • Başlama Tarihi: Mart 2006
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2007