NANOPARTİKÜL MÜHENDİSLİĞİ İLE ETKİN AŞI TAŞIYICI SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ: HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI


ERGİNER Y. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2011
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2014