Nehir Havzalarında Göl Sularında Su Kalitesi, Fitoplankton ve Makrofit İzleme, Buna Bağlı Hassas Alan Tayini (Marmara, Meriç-Ergene, Sakarya Havzaları), T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Araştırmacı.


GAYGUSUZ Ö.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2015 - 2016

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2015
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2016