TANI KİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TERS TRANSKRİPTAZ ve DNA POLİMERAZ ENZİMİNİN ÜRETİLMESİ


Kaplan Ö. (Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2015 - 2016

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2015
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2016