Effect of Different Plant Oils on Growth Performance, Fatty Acid Composition and Flesh Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)


YILDIZ M. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2014
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2014