52. European Marine Biology Sempozyumunda poster sunumu gerçekleştirmek için seyahat desteği


DURSUN F. (Yürütücü) , AKSU A. , YURDUN T., ÇAĞLAR N. , ÜNLÜ V. S. , TAŞ S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2017
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2017