Impacts of ocean acidification on 57Co and 134Cs bioconcentration in manila clam Ruditapes philippinarum


BELİVERMİŞ M. (Yürütücü) , KOCAOĞLAN H. O. , KILIÇ Ö. , SEZER N.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2017
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2017