Marmara Denizi'nde Ticari Öneme Sahip Balık Stoklarının Güncel Durumu Ve İleriye Dönük Senaryoların Modellenmesi


Demirel N.

TUBITAK Project, 2020 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: November 2020

Project Abstract


Bu projenin gerekçesini esas olarak; balıkçılık araştırmalarının en önemli ayağı olan stok modellerinin bir doktora ve bir yüksek lisans öğrencisine ayrıntılı şekilde anlatılarak ileride benzer çalışmalar yapabilmeleri ve farklı modellerin işleyişlerine aşinalık kazanmaları amacıyla yetiştirilmeleri oluşturmaktadır. Stok modellerinin Marmara Denizi balık stoklarına uygulanması sırasında; a) temel modelleme mantığının, b) uygulanan yöntemlerin, c) model işleyişlerinin, d) R adlı açık erişimli yazılım dilinin öğretilmesi ve birebir uygulanması esas hedeftir.

Ek olarak, bu proje ile ilk defa Marmara Denizi’nde bulunan ve ticari öneme sahip 17 farklı balık stoğunun mevcut durumunu ortaya koymak ve iyi bir balıkçılık yönetimi için 5-10-15 yıllık ileriye dönük farklı senaryolarla olası stok durumlarını incelemek mümkün olacaktır. Bu projede stok modeli için kullanılacak veri seti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan su ürünleri avcılık verisidir. Belirlenen 17 balık türüne ait iki farklı dönem halinde 1980-2018 ve 2000-2018 yılları arasında verilen avcılık miktarları kullanılacaktır. Önerilen projede herhangi bir arazi örneklemesi yapılmayacak yalnızca TÜİK tarafından yayımlanan veriler ile bugüne kadar Marmara Denizi’nde yapılmış önceki çalışmaların sonuçları ile tartışma yürütülecektir. Bu anlamda, önerilen proje veri yönetimi ve model uygulamalarını kapsamaktadır.