Mikroplastik ve PAH Benzo(a)antrasen'in tek ve birleşik toksik etkilerinin Manila kum midyesi Ruditapes philippinarumda araştırılması


KILIÇ Ö. (Yürütücü) , BELİVERMİŞ M. , KÖSESAKAL T. , SEZER N., SIKDOKUR E., PEKMEZ M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2019
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor